Kurs przedmałżeński odbywa się według planu umieszczonego poniżej. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.45 w sali nr 6 na pierwszym piętrze domu parafialnego przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 3 w Gdańsku Wrzeszczu. Bardzo prosimy zgłaszać chęć udziału w kursie najdalej do piątku przed planowanym rozpoczęciem kursu wysyłając informację na adres parafii: nsj@diecezjagdansk.pl

Harmonogram na najbliższe miesiące:

W związku z brakiem chętnych kurs październikowy nie odbędzie się. Prosimy zgłaszać się na kurs rozpoczynający się 7 listopada.

 

 

 

Dekanalne katechezy -Wiosna 2024

UWAGA - na kurs w marcu nie ma już miejsc, przyjmujemy zapisy na kwiecień.

Data

Tematy

6.II.2024

brak miejsc

Różnice psychiczne między mężczyzną a kobietą

Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

13.II.2024

brak miejsc

Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje

20.II.2024

brak miejsc

Moralność życia małżeńskiego, wartość czystości małżeńskiej

Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie

27.II.2024

brak miejsc

Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej

5.III.2024

brak miejsc

Różnice psychiczne między mężczyzną a kobietą

Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

12.III.2024

brak miejsc

Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje

19.III.2024

brak miejsc

Moralność życia małżeńskiego, wartość czystości małżeńskiej

Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie

26.III.2024

brak miejsc

Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej

2.IV.2024

Różnice psychiczne między mężczyzną a kobietą

Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

9.IV.2024

Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje

16.IV.2024

Moralność życia małżeńskiego, wartość czystości małżeńskiej

Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie

23.IV.2024

Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej

30.IV.2024

DŁUGI WEEKEND

7.V.2024

Różnice psychiczne między mężczyzną a kobietą

Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

14.V.2024

Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje

21.V.2024

Moralność życia małżeńskiego, wartość czystości małżeńskiej

Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie

28.V.2024

Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej

4.VI.2024

Różnice psychiczne między mężczyzną a kobietą

Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

11.VI.2024

Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje

18.VI.2024

Moralność życia małżeńskiego, wartość czystości małżeńskiej

Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie

25.VI.2024

Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej