modlitwa dziecka

Duszpasterstwo dzieci

Duszpasterstwo dzieci w parafii jest bardzo bogate i ma dla najmłodszych wiele propozycji spędzenia czasu i rozwijania swoich umiejętności muzycznych (scholka) czy plastycznych (kółko plastyczne).

Jednak przede wszystkim te wspólnotki dziecięce stają się dla dzieci drogą do zapraszania Pana Boga do swojego "małego" życia. I odkrywania Boga jako Osoby.

 

 

Również dzieci potrzebują rozwijać swoją relację do Boga jako Ojca, jako któremu na nich zależy i który pragnie być obecny w sprawach "wielkich" i "małych", które wypełniają ich życie.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy i prosimy, abyście zachęcali i przyprowadzali Wasze dzieci na spotkania, abyście chcieli czuć się odpowiedzialni nie tylko za rozwój ich intelektu, czy talentu sportowego, ale by równomiernie do tych przestrzeni ich życia rozwijało się ich serce i wiara.

wiecej

 

duszpasterstwo mlodych

Duszpasterstwo młodych

Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi między nami, tworząc z nas wspólnotę. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstały zaraz po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego.

Można powiedzieć, że od zesłania Ducha Świętego ujawnił się Kościół jako wspólnota uczniów Jezusa. Ta wspólnota rozszerzała się bardzo dynamicznie. Dzieje się tak również i dzisiaj.

Kościół na Soborze Watykańskim II, określając siebie, używa słowa koinonia, tzn. wspólnota. Ten wspólnotowy wymiar Kościoła jest bardzo istotny. Po Soborze w łonie Kościoła powstały i nadal powstają różne małe wspólnoty, ruchy, nowe stowarzyszenia. wiecej

Świadectwo

Wspólnota jest dla mnie wypowiedzianym pragnieniem poznania Boga. Tutaj mogę "podglądać" jak inni przeżywają swoją wiarę. I przede wszystkim mogę uwielbiać Boga, bo widzę jak przemienia życie zwykłych ludzi w bardzo konkretny sposób. I dlatego WIEM, ŻE JESTEŚ. Daria

duszpasterswto

Duszpasterstwo dorosłych

Człowiek, który uwierzył w Miłość Boga, który z całą swoją grzesznością i małością otworzył się na Jezusa, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem, powinien uczynić następny krok - wejść do konkretnej wspólnoty jako środowiska wiary, aby tam wzrastać w Duchu Świętym, wzrastać w nowym życiu, które otrzymał od Jezusa.

Trwanie we wspólnocie jest konsekwencją tej pierwszej decyzji - otwarcia się na Pana. Każda mała wspólnota odnajduje się w

wielkiej wspólnocie, jaką jest Kościół Powszechny. Kościół jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię i przemieniać świat. wiecej

Świadectwo

To do czego motywuje mnie wspólnota to troska o rozwój duchowy, modlitwa, i również wypełnianie i przejęcie obowiązkami stanu, co pozwala też spojrzeć na pracę jako na to co Bóg dla mnie zaplanował i chce, abym w swoim środowisku starał się świadczyć o Nim. Wreszcie mogłem tu doświadczyć tego, że najważniejszy powinien być pośród nas Jezus. Maciek

Duszpasterstwo dorosłych:

Kapłani z naszej Parafii zapraszają do Kręgów Rodzin wiecej
ribbon

JP II o rodzinie

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
bł. Jan Paweł II