Ogłoszenia parafialne - 1.02. 2015 – II Niedziela W. Postu

 1. Dzisiaj przeżywamy w całym Kościele dzień modlitwy i solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji przed kościołem po każdej Mszy św. można złożyć ofiary do puszek. Ofiary z tej zbiórki zostaną przeznaczone na misje, za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać.

 2. Przez cały Wielki Post zapraszamy na nabożeństwa:
  - Droga Krzyżowa w piątek:
  godz. 8.30 i 18.00 - w kościele dla dorosłych,
  godz. 17.00 - dla dzieci w kościele,
  godz. 19.45 - dla studentów w kościele,
  - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziela godz. 18.00.

 3. Zapraszamy na parafialne rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę i potrwają do środy 11 marca. Plan rekolekcji znajduje się obok. Przypominamy rodzicom, że dzieci uczestniczą w rekolekcjach w parafii na terenie której leży szkoła. W naszej parafii w rekolekcjach uczestniczą dzieci ze szkoły nr 17 i 45.

 4. Zachęcamy do jałmużny wielkopostnej. Tradycyjnie już Caritas przygotował skarbonki do których można zbierać pieniądze przez Wielki Post. Wypełnione skarbonki będzie można przynieść do kościoła w Wielką Sobotę, a zebrane środki będą przeznaczone na pomoc ubogim rodzinom z parafii. Skarbonki są wyłożone przy bocznym i tylnym wyjściu z kościoła. Już teraz dziękujemy za wszystkie ofiary.

 5. Zapraszamy na koncert pieśni pasyjnej w wykonaniu chóru Politechniki Gdańskiej. Koncert odbędzie się dziś po Mszy św. wieczornej ok. g. 19.45.

 6. Zapraszamy dziś na nabożeństwo Żywego Różańca do kościoła na godz. 17.30.

 7. Wspólnota Kairos i Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na niezwykłe weekendowe rekolekcje – kurs Nowe Życie – od 6 do 8 marca w naszej parafii. To wspaniały czas spotkania z żywym Bogiem! Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacje na plakatach. Zapisy przez stronę internetową www.snegdansk.pl.

 8. Katolicka Wspólnota Ewangelizacyjna Źródło Wody Żywej zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Miłości Boga z modlitwą o uzdrowienie. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Koszałka, początek w najbliższy czwartek o godz. 19.00. następne spotkania będą się odbywać przez kolejne siedem czwartków. Serdecznie  zapraszamy.

 9. Dorosłych, którzy nie byli jeszcze bierzmowani, a chcieliby w maju przyjąć ten sakrament, zapraszamy na spotkanie do biura parafialnego w niedzielę o godz. 10.00.

 10. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na prace inwestycyjno remontowe przy parafii. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.

 11. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy św., które można ofiarować zarówno za zmarłych jak i za żyjących w różnych potrzebach. Intencje można zamawiać w zakrystii przed i po Mszy św., a także w biurze parafialnym.

 12. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej informuje, że trwają zapisy do wolontariatu, który będzie posługiwał podczas Tygodnia w Archidiecezji Gdańskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016. Chodzi o dni 20–25 lipca 2016 roku w parafiach Archidiecezji Gdańskiej i w Krakowie. Szczegóły u ks. Łukasza Idema.

 13. W ubiegłą niedzielę Caritas akademicka zebrała do puszek ofiary w kwocie 3531 zł. Ofiary  te zostaną przeznaczone na przygotowanie posiłków dla najuboższych i bezdomnych. Za wszelki dar serca wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

 14. Zapraszamy na nabożeństwa i spotkania modlitewne z grupami parafialnymi według porządku umieszczonego w gablotach i na stronie internetowej.

 15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w sklepiku przy kościele. Szczególnie polecamy miesięcznik L’oosrvatore Romano, zachęcamy też do korzystania z naszego parafialnego biuletynu Wokół Serca, który jest za dowolną ofiarę dostępny przy głównym i bocznym wyjściu z kościoła.

Troska duszpasterska Kościoła o związki niesakramentalne

W obecnym czasie zauważa się liczne i wielorakie zmiany społeczne, demograficzne, polityczne, mentalne. Nie pozostają one bez wpływu na rodzinę i małżeństwo. Już Sobór Watykański II, który był wydarzeniem przełomowym w naszych dziejach, zauważa istniejący kryzys rodziny i instytucji małżeństwa. ,,Sobór, w świetle Ewangelii i doświadczenia ludzkiego, zwraca teraz uwagę wszystkich na pewne szczególnie pilne problemy współczesności, które bardzo mocno dotykają rodzaj ludzki. (...) Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. (...) Nie wszędzie jednak godność tej instytucji jaśnieje tym samym blaskiem. Przesłania ją: wielożeństwo, plaga rozwodów, tak zwana wolna miłość i inne wynaturzenia. (...)”. Problem ten podejmował również papież Jan Paweł II w adhortacji ,,Familisris consortio”, w której wzywał: ,,Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni sakramentalną więzią małżeńską – próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia (...) Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu... Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matka, podtrzymując ich w wierze i nadziei”.

Wzrastająca ilość rozbitych rodzin i rozwodów powoduje, że coraz bardziej naglącą staje się konieczność wyjaśnienia nauki Kościoła na temat sytuacji tych osób w Kościele, oraz zapewnienie im duszpasterskiej pomocy. Wyróżnia się kilka rodzajów małżeństw niesakramentalnych:

 • Małżonkowie rozwiedzeni po ślubie kościelnym, którzy zawarli drugie małżeństwo cywilne;
 • Małżeństwa wyłącznie cywilne (bez przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego);
 • Osoby żyjące na sposób małżeński bez żadnego związku;
 • Osoby żyjące w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego małżeństwa.

Sytuacja małżeństw cywilnych bez przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego jest łatwiejsza do uregulowania od strony kanoniczno – prawnej, trudniejsza natomiast od strony duszpasterskiej. Zachodzi tu bowiem często jakiś kryzys wiary albo przynajmniej słabość wiary wobec potrzeby otwartego wyznania jej przez religijne zawarcie małżeństwa. Aby zrozumieć dobrze sytuację tych osób, należy najpierw poznać zarówno stan religijności poszczególnych małżeństw cywilnych, jak i motywy, które spowodowały zaniedbanie albo też odrzucenie ślubu kościelnego. Motywem tym może być utrata wiary w młodym wieku, wpływ obojętnego czy areligijnego albo też antyreligijnego środowiska, zaangażowanie po stronie prądów areligijnych albo niezrozumienie dla religijnego znaczenia małżeństwa itp. Dlatego głównym kierunkiem pracy duszpasterskiej w takim przypadku powinno być rozbudzenie u takich osób wiary oraz wykształcenie u nich pragnienia potrzeby zawarcia ślubu kościelnego.

Inaczej jest w przypadku małżeństw cywilnych zawartych po rozwodzie. Zaistniała sytuacja jest nie tylko problem duszpasterski, ale również problem do uregulowania od strony kanoniczno – prawnej. Kościół zarzuca takim małżonkom, że w zasadniczej sprawie powołania życiowego w małżeństwie nie dochowali wierności przepisom Ewangelii i weszli w drugi związek małżeński. Nie udziela im rozgrzeszenia, nie dopuszcza do sakramentów świętych, nie zezwala na podejmowanie zadań rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. Małżonkowie tacy niejednokrotnie czują cię skłóceni z Kościołem, a nieraz uważają się za odepchniętych. Wielu z nich oddala się całkowicie od praktyk religijnych i popada w indyferentyzm. Kościół przychodzi również takim małżeństwom z pomocą, ponieważ małżonkowie ci na mocy niezatartego charakteru chrztu i bierzmowania są nadal członkami Kościoła, i na mocy wiary, której się nie wyparli, pozostają w ludzie Bożym. Nie są wykluczeni ze wspólnoty Kościoła, choć przez swój stan życia nie mogą uczestniczyć w pełni jego życia sakramentalnego. Miłosierdzie zaś Chrystusa, który nikogo nie przekreślił i nie odrzucił, nakazuje Kościołowi zająć się tymi małżeństwami poddając im odpowiednie środki prowadzące do zbawienia. Bowiem ,,Kościół z ufnością wierzy, że nawet ci, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości”. Oznacza to, że troska duszpasterska o takie związki będzie przejawiała się w inny sposób niż w stosunku do osób żyjących w związkach bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

Kościół ciągle na nowo poszukuje impulsów do rozwiązania tego trudnego problemu. Słyszeliśmy o tym chociażby w związku z ubiegłorocznym Synodem Biskupów, który był poświęcony zagadnieniom związanym z rodziną. Pojawiały i pojawiają się propozycje zarówno akceptowane przez naukę Kościoła, jak również próby rozwiązań alternatywnych, które wymagają jednak głębszego przemyślenia i akceptacji Kościoła. Wszystkie te dyskusje, próby, propozycje wskazują jednak na to, że troska duszpasterska Kościoła o związki niesakramentalne nieustannie trwa, jest podejmowana i jest coraz bardziej nagląca.

Ks. Dariusz Skrzypkowski


KDK 46,47.

FC 84.

FC 84.

Modlitwy i spotkania duszpasterstw parafialnych

1. Nowenna do Matki Bożej - środa - godz. 18.30,

2. Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego - piątek godz. 19.00,

3. Modlitwy z Apostolatem Margaretka - poniedziałek, kaplicy - godz. 18.15,

4. Modlitwy z grupą Najdroższej Krwi Chrystusa - poniedziałek - godz. 7.30 w salce,

5. Koronka do Miłosierdzia Bożego - wtorek w kościele - godz. 18.00,

6. Nieszpory z Towarzystwem Przyjaciół GSD - czwartek - godz. 18.30 - kościół,

7. Godzinki z Rycerstwem Niepokalanej - sobota - godz. 7.30.

8. Modlitwa wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej Kairos - wtorek -godz. 19.00

9. Spotkania grupy plastycznej dzieci - sobota - godz. 11 - stara plebania

10. Oaza domowego kościoła - pierwsza niedziela miesiąca - godz. 10.00 - kościół

11. Modlitwa Młodych Małżeństw - pierwsza niedziela miesiąca - godz. 16.00 - kaplica

12. Młodzieżowy zespół muzyczny - dla studentów, liecalistów, gimnazjalistów, kaplica - niedziela, godz. 11.00

Rekolekcje

Rekolekcje wielkopostne
w parafii NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu
8 - 11 marca 2015 roku

Niedziela 8 marca 2015 r.

 • Nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy św. w kościele i kaplicy

Poniedziałek 9 marca 2015 r.

 • Nauki dla dorosłych podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00
 • Nauki dla dzieci ze szkoły nr 17 i 45 w kościele:
 •             godz. 8.00 - klasy 4 - 6
 •             godz. 11.00 - klasy 0 - 3
 •             godz. 17.00 - nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Wtorek 10 marca 2015 r.

 • Nauki dla dorosłych podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00
 • Nauki dla dzieci ze szkoły nr 17 i 45 w kościele:
 •             godz. 8.00 - klasy 4 - 6
 •             godz. 11.00 - klasy 0 - 3
 •             godz. 17.00 - nabożeństwo pokutne i spowiedź

Środa 11 marca 2015 r.

 • Nauki dla dorosłych podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00
 • Nauki dla dzieci ze szkoły nr 17 i 45 w kościele:
 •             Msza św. godz. 8.00 - klasy 4 - 6
 •             Msza św. godz. 11.00 - klasy 0 - 3

Spowiedź możliwa podczas każdej Mszy św.,
a dodatkowo we wtorek od godz. 17.00

Rekolekcje prowadzi ks. Mateusz Warmijak z Parafii Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej


Spotkanie wspólnoty KAIROS:

Wspólnota Kairos (młodzieżowo-studencka) zaprasza na spotkania w każdy wtorek o godz. 18.45 wiecej
ribbon

KAIROS

Nasze spotkania to okazaja do modlitwy, śpiewu, dobrej zabawy, wymiany poglądów i zawarcia nowych cennych znajomości! PRZYJDŹ!