Ogłoszenia parafialne - 2 lipca 2017

 1. Rada parafialna. Według przepisów Kościoła jest to grupa osób zaangażowanych w życie parafii stanowiąca głos doradczy dla proboszcza i duszpasterzy. W naszej parafii działa Rada Parafialna w następującym składzie:

  Rada Ekonomiczna:
  Dariusz Gobis - przewodniczący
  Teresa Zarębska
  Sławomir Kalwasiński
  Rada Duszpasterska:
  Beata Kalwasińska
  Mirosława Obarek
  Jarosław Obarek
  Małgorzata Mulak
  Arkadiusz Kowalina

 2. Podczas ubiegłotygodniowej kwesty na potrzeby studenckiego wolontariatu na Ukrainie udało się zebrać 2 565 zł. Bardzo dziękujemy parafianom za hojność, życzliwość i słowa wsparcia. Zebrana kwota jest przeznaczona na polskie książki, artykuły szkolne i materiały edukacyjne.

 3. Nabożeństwo Żywego Różańca dzisiaj o godz. 18:00 w kościele.

 4. W najbliższym tygodniu przypadają 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. W czwartek zapraszamy na godzinę świętą o 18.30. W piątek rano spowiedź podczas każdej Mszy św., a wieczorem od godz. 18.00.

 5. Ks. Paweł Jakimcio i Ruch Rodzin Nazaretańskich organizują rekolekcje we Wielu 15 - 22 sierpnia, koszt 460 zł., informacje i zapisy u ks. Pawła.

 6. Msze św. niedzielne w lipcu i sierpniu są odprawiane tylko w kolegiacie – nie ma Mszy św. w kaplicy.

 7. Biuro parafialne w lipcu i sierpniu jest czynne w poniedziałki, środy i piątki 17.00 - 19.00, a we wtorki i czwartki 10.00 – 11.00.

 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w sklepiku przy kościele. Nasz parafialny biuletyn „Wokół Serca” można odebrać za dowolną ofiarę przy głównym i bocznym wyjściu z kościoła.

 9. Kawiarnia dzisiaj jest nieczynna.

Wszystkie ogłoszenia znajdują się w biuletynie, gablotkach i na naszej stronie internetowej www.nsjwrzeszcz.pl

Ogrzewanie kościoła

 


Spotkanie wspólnoty KAIROS:

Wspólnota Kairos (młodzieżowo-studencka) zaprasza na spotkania w każdy wtorek o godz. 18.45
ribbon