Okres zwykły

Okres zwykły jest mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. 

Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga.Różaniec

Trwa miesiąc różańcowy. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które będziemy odprawiać przez cały miesiąc o godz. 18.30.

more

Kurs Alfa

Duszpasterstwo akademickie zaprasza studentów i młodzież pracującą na Kurs Alfa. To cykl 11 spotkań podczas, których przekazywane są informacje na temat chrześcijaństwa.

more

Wypominki

Rozpoczynamy przyjmowanie wypominków za zmarłych. Tradycyjnie od 1 listopada podejmujemy modlitwę za naszych zmarłych.

more

Msza św. dla przedszkolaków

Od tej niedzieli Msza św. w kaplicy dla przedszkolaków będą odprawiane o godz. 12.00, a nie jak do tej pory o 12.30.


more


Komentarz do Ewangelii - 18.09.2016

Patrząc na historyczne zjawiska społeczne oraz współczesną rzeczywistość można postawić tezę, że człowiek nie potrafi korzystać z daru wolności. Biblia podpowiada, że to skażenie grzechem pierworodnym stanowi istotną barierę do przyjęcia i  wykorzystania daru wolności. Już od pierwszej chwili, gdy człowiek pomylił się w swoim wyborze wypowiadając nieposłuszeństwo Bogu, Jahwe ma gotowy plan naprawienia tego, co zło zniszczyło w Jego stworzeniu. wiecej

slowo boze


Zdjęcia z wieży:

Zapraszamy naszych Parafian do obejrzenia, jak wspaniale Wrzeszcz prezentuje się z wieży kolegiaty more
ribbon

Widok z wieży!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zrobionych ze szczytu naszej kościelnej wieży wiecej