Chrystus Zmartwychwstał!

Przynosi nam dzisiaj swój blask, aby opromieniać nasze drogi. Przyjmijmy Jego jasność, abyśmy mogli ją zanieść innym i tym samym głosić chwalebne zwycięstwo naszego Pana!

Życzymy wszystkim, aby świętowanie nadejścia naszego zbawienia przypominało o tym, że chrześcijanin to człowiek nadziei i radości, które są nam przecież bardzo potrzebne w tym przeciągającym się, trudnym czasie. Dzielmy się więc ze sobą nawzajem tą nadzieją, którą już dzisiaj żyjemy, ale dzielmy się nią również ze wszystkimi, którzy jej potrzebują!

Ks. Marek Dynia – proboszcz parafii wraz z wszystkimi KsiężmiDyspensa

W naszej Archidiecezji obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. dla osób powyżej 60 roku życia, dla osób chorych i opiekujących się chorymi

more

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 19.00. Następnie przeniesiemy Najświętszy Sakrament do „Ciemnicy” i adoracja będzie trwała do godz. 23.00

more

Wielki Piątek

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00 do 19.00. O godz. 19.00 Liturgia Męki Pańskiej, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 23.00

more

Wielka Sobota

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00 do 19.30. Uroczysta Wigilia Paschalna rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 20.00.

more


Msza św. "na żywo":

Zapraszamydo włączenia się w przeżywanie niedzielnej Mszy św. razem ze wspólnotą naszej Parafii more
ribbon