ksieza

Kapłani naszej parafii

Gdy kapłan udziela rozgrzeszenia, nie mówi:"Bóg odpuszcza tobie grzechy", lecz "Ja odpuszczam tobie grzechy". Gdybyście poszli wyspowiadać się do Matki Bożej lub anioła, czy daliby wam rozgrzeszenie? Oczywiście, że nie. Czy udzieliliby wam Ciała i Krwi naszego Pana? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie może spowodować zstąpienia swego Boskiego Syna do Hostii. Nawet dwustu aniołów nie mogłoby was rozgrzeszyć. A kapłan, choćby najprostszy, może. Może wam powiedzieć:"Idź w pokoju, ja odpuszczam tobie grzechy". /św. Jan Maria Vianney/

ks. Marek Dynia
Jest proboszczem naszej parafii. Został wyświęcony w 2003 roku.
Ks. Andrzej Wiecki
ks. Łukasz Idem

Ks. Łukasz święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r.

W parafii jest duszpasterzem wspólnoty akademickiej "DA Na Czarnej"

ks. Andrzej Dańczak
Ks. Andrzej święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r.

Jest duszpasterzem wspólnoty "Droga", która skupia absolwentów studiów.
ks. Krystian Kletkiewicz
Ks. Krystian święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 2005.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego oraz Głównego Ceremoniarza w naszej atchidiecezji.
ks. Dariusz Zyźniewski
Content 5
wspolnoty

Wspólnoty i grupy duszpasterskie

Kościół na Soborze Watykańskim II, określając siebie, używa słowa koinonia, tzn. wspólnota. Ten wspólnotowy wymiar Kościoła jest bardzo istotny. Po Soborze w łonie Kościoła powstały i nadal powstają różne małe wspólnoty, ruchy, nowe stowarzyszenia. W takich wspólnotach urzeczywistnia się Kościół. Wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby wielbić Pana i przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. wiecej

Duszpasterstwo Dzieci
Duszpasterstwo dzieci w parafii jest bardzo bogate i ma dla najmłodszych wiele propozycji spędzenia czasu i rozwijania swoich umiejętności muzyczynych i plastycznych. Ale przede wszystkim te wspólnotki dziecięce stają się drogą do zapraszania Pana Boga do swojego "małego" życia. I odkrywania Boga jako Osoby. wiecej
Duszpasterstwo Młodych
Dla osób młodych (od gimnazjum po młodzież studencką i pracującą) jest również dużo okazji do zaangażowania.

Wspólnota Kairos to przede wszystkim modlitwa i ewangelizacja. Otwieranie się na innych, poznawanie Boga i braci.

Duszpasterstwo Akademickie to wiele różnorodnych propozycji dla studentów. wiecej
Duszpasterstwo Dorosłych
Duszpasterstwo dorosłych to w naszej parafii przede wszystkim Oaza Domowego Kościoła.

Spotkania w kręgach rodzin to okazja dla wzrostu dla całej rodziny, dzielenie się życiem z innymi rodzinami pozwala wzajemnie się ubogacać, trwać mimo problemów i pracować nad swoją wiarą, rozwijając relację z Jezusem. wiecej

 

Duszpasterstwo studentów:

W parafii duszpasterstwem akademickim opiekuje się ks. Łukasz Idemwiecej
ribbon